joi, 11 noiembrie 2010

"Icoana pe sticlă - punte peste spaţiu şi timp" (Expoziţia din 07.11.2010)

Duminică, 07.11.2010, cu ocazia hramului Bisericii "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din Bughea de Jos, a avut loc şi prima expoziţie a proiectului educaţional "Icoana pe sticlă - punte peste spaţiu şi timp". Cele 21 de icoane  expuse au fost realizate de copiii din Bughea de Jos, sub îndrumarea dnei. învăţătoare Năstase Bianca şi cu sprijinul Pr. Ovidiu-Mihail Coşerea. Pe 20 noiembrie 2010, cu spijinul d-lui primar al comunei Gura Vitioarei, Gheorghe Tirifon, va avea loc o excursie de documentare la Muzeul Ţăranului Român şi la Muzeul Satului, unde copiii vor putea să vadă icoane pe sticlă realizate de pictori profesionişti. Următoarea expoziţie va fi cu vânzare la Biserica "Sf. Ciprian" Zlătari din Bucureşti, în decembrie 2010, avându-l ca partener pe Pr. Florin Constantin.
Cei care vor să ne ajute cu necesarul de materiale pentru a începe o nouă serie de icoane, pentru noua expoziţia din aprilie 2011, sunt aşteptaţi să ne contacteze.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru tot ce am realizat şi nădăjduim că pe viitor expoziţiile vor fi din ce în ce mai înfloritoare. Mulţumim şi celor care ne-au ajutat la confecţionarea ramelor icoanelor: Ion, Cătălin, Ion şi Bogdan.
Mai jos sunt icoanele expuse şi protagoniştii proiectului: miercuri, 10 noiembrie 2010

Primul hram la Bughile (07 noiembrie 2010)

Duminică, 07.11.2010, a avut loc hramul bisericii din Bughea de Jos, în cinstea "Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil", hram la care au participat preoţii invitaţi, cât şi enoriaşii parohiei. Mulţumim celor 11 preoţi (Pr. Ilie, Pr. Lucian, Pr. Cătălin, Pr. Mihai, Pr. Adrian, Pr. Fabian, Pr. Ioan, Pr. Romeo, Pr. Florin, Pr. Viorel. Pr. Florin) care au acceptat invitaţia de a înălţa împreună cu noi rugăciuni către Dumnezeu şi către Sfinţii Arhangheli, ocrotitorii satului Bughea de Jos. Nădăjduind că rugăciunea noastră a fost bine primită, îi mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit să organizăm cu bine sărbătoarea parohiei noastre.


 

duminică, 10 octombrie 2010

Cuvântul săptămânii 11-17 octombrie 2010

Mulţumiţi întru toate; căci aceasta este voia lui Dumnezeu (I Tesaloniceni 5, 18)

          „Un om credincios cădea adesea în deznădejde şi, prin aceasta, nesocotea voia lui Dumnezeu, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel. Cineva l-a sfătuit să însemneze într-un caiet toate milostivirile primite de la Dumnezeu. După câteva luni, tot carnetul era plin. Milostiviri care, de obicei, le dăm repede uitării, dar pe care omul acela le trecuse în carnet şi le păstra în inimă. Totuşi, din când în când îl mai cuprindea disperarea. „Îmi era de ajuns să mă uit în carnet” – zicea acel om, ca să-mi dau seama cât de mult mă iubeşte Dumnezeu.
          Dar nu tot ce ne vine de la Dumnezeu ni se pare a fi milostivire. Dimpotrivă, unele lucruri ni se par apăsătoare, ca nişte poveri de nesuportat, iar în asemenea cazuri nu ne mai stă gândul la mulţumiri, ci începem să ne văicărim.
          Înţelege suflete credincios, că tot ceea ce ţi se întâmplă în viaţă este numai din mila lui Dumnezeu, chiar dacă lucrurile ţi se par acoperite de o perdea de negură. Caută să pătrunzi cu credinţa dincolo de această perdea şi vei descoperi milostivire şi chiar o vei recunoaşte aşa. Precum regele Iezechia, care aminitindu-şi prin ce încercări a trecut, a grăit aşa: „Doamne, ...durerea sufletului meu ai luat-o de la mine, Tu mi-ai înviorat suflarea... Iată, amarul meu pace mi s-a făcut... nu voi înceta să Te binecuvântez cu psaltirea în toate zilele vieţii mele înaintea casei lui Dumnezeu” (Isaia 38, 16, 15, 17, 20).
Orice durere, orice strâmtorare şi orice trudă ne este trimisă pentru a ne întări în duh şi pentru a învăţa că trebuie să aducem mulţumiri pentru tot ceea ce ne-a făcut să plângem, şi prin aceasta, să dăm laudă.” (Fiecare zi un dar al lui Dumnezeu, p. 112)