Proiecte

(ultima actualizare : 02.01.2015)

ADMINISTRATIV-GOSPODĂREŞTI

2011 (proiecte realizate):
 • AUGUST
  •  vopsirea cu ulei ars a clopotniţei
 • SEPTEMBRIE
  • săparea şi inaugurarea unei fântâni pentru alimentarea cu apă curentă a trapezei
 • NOIEMBRIE
  • iluminarea curţii şi a scărilor bisericii
2012 (proiecte realizate):
 • APRILIE
  • primirea unei mese sculptate pentru Sfântul Epitaf, pentru a facilita trecerea credincioșilor pe sub aceasta în Vinerea Mare și la Adormirea Maicii Domnului.
  • schimbarea tâmplăriei bisericii cu tâmplarie cu geam termopan. 
 • MAI
  •  turnarea unei plăci de beton în faţa clopotniţei şi a casei praznicale. 
  • vopsirea cu grund a tablei de pe casa parohială.
  • recondiţionarea tâmplăriei de la geamurile casei parohiale. 
 • IUNIE 
  • achiziţionarea unei centrale termice pe lemne.  
  •  achiziţionarea unei motocositoare pentru a cosi şi îngrijii cimitirul. 
 • AUGUST
  • refacerea sobei din bucătăria casei parohiale .
 • SEPTEMBRIE 
  • refacerea sobei din biserică.
 • OCTOMBRIE 
  •  achiziţionarea caloriferelor pentru încălzirea bisericii.
 • NOIEMBRIE
  • finalizarea lucrărilor la instalaţia de încălzire a bisericii şi inaugurarea centralei termice.
  • montat parchet în două camere ale casei parohiale.
  • turnarea unei alei betonate spre camera centralei.
 • DECEMBRIE
  • primirea unei icoane cu Sfântul Nectarie Taumaturgul și a unei măsuțe, care au fost amplasate pe partea nordică a bisericii.
2013 (proiecte realizate)
 • IANUARIE
  • amenajarea Pangarului, în partea dreaptă la intrarea în pronaos.
 • FEBRUARIE
  • intrarea în posesia a 1,6 ha pădure, primită donație.
 • APRILIE
  • văruirea Sfântului Altar și realizarea unei arcade la Proscomidiar.
  • primirea unei strane noi pentru cântăreți.
 • MAI
  • mobilarea bucătăriei casei parohiale.
 • IUNIE
  • montarea de paratrăsnete omologate pe biserica parohială și pe casa parohială.
 • SEPTEMBRIE
  • schimbarea porților de la casa parohială.
2014 (proiecte realizate)

 • schimbarea jgheaburilor bisericii 
 • consolidarea scărilor şi a zidurilor bisericii.
 • realizarea unei rigole în spatele altarului pentru a devia apa venită de pe deal pe părțile laterale ale bisericii

 • achiziţionarea unei centrale termice pe lemne pentru casa parohială.


CULTURAL-MISIONARE
 • ABC catehetic-misionar 
 • Tipărirea unui buletin parohial lunar - în proiect
 • Proiectul "Citind şi ascultând, îl cunoaştem pe Hristos" - în proiect 

SOCIAL-FILANTROPICE
 • duminica, în post, se va servi mâncare, în trapeză, credincioşilor nevoiaşi.