Istoric

"Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!" (Luca 2, 14)


  • Parohia Bughile este singura care păstrează titulatura comunei Bughile, comună din care făceau parte satele Bughea de Jos şi Bughea de Sus. În perioada comunistă, comuna a fost desfiinţată, iar satele despărţite, fiecare aparţinând unei alte comune şi anume: satul Bughea de Jos aparţine de Gura Vitioarei, iar satul Bughea de Sus aparţine de Teişani. În prezent parohia este formată din cele două sate menţionate, având în total aproximativ 1000 de suflete grupate în 280 de familii (260 de familii în Bughea de Jos şi 20 de familii în Bughea de Sus).
  • Parohia are două biserici: Biserica parohială din Bughea de Jos cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil şi Biserica filială din Bughea de Sus cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir.
  • Biserica parohială a fost construită din temelie între anii 1893-1904 de Pr. Gheorghe Ştefănescu ( 1926) şi a fost sfinţită pe 10 octombrie 1904.
  • Între 1 octombrie 1927 - iunie 1942 a slujit Pr. Emilian Vlaiculescu, care în 1942 a devenit protopop la Protoieria Vălenii de Munte şi a fost transferat în oraşul Vălenii de Munte. În timpul păstoririi sale, la 10 noiembrie 1940 Biserica parohială cât şi cea filială au fost dărâmate complet de cutremur.
  • Între 30 septembrie 1942 - februarie 1946 a slujit Pr. Roman Georgescu, care între 10 septembrie 1943 şi 5 noiembrie 1944 a construit o nouă biserică, mai precis o capelă, existenă până astăzi, sfinţită pe 8 noiembrie 1944. Pridvorul acestei bisericuţe a fost adăugat mai târziu.
  •  Între 30 martie 1946 - noiembrie 1961 a slujit Pr. Marin Florescu, în timpul căruia va fi rezidită Biserica filială de la Bughea de Sus, în anul 1948, care avea să fie dărâmată complet de cutremurul din 4 martie 1977.
  • Între noiembrie 1961 - noiembrie 1999 a slujit Pr. Aurelian Popescu (1999)
  • Între 2000 şi martie 2010 a slujit Pr. Florin-Ovidiu Constantin, care prin devotament şi muncă, ajutat de enoriaşi şi sponsori a construit clopotniţa nouă (2001), casa parohială (2003-2004), magazia, aleea pavată, scările cu balustrade până la biserică, casa praznical-socială (2007-2008), o troiţă minunată. De asemenea, părintele ajutat de Dumitru şi Ştefana-Ortansa Şomoghi au refăcut în proporţie de 90% Biserica filială, care a fost sfinţită pe 11 noiembrie 2007 cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Daniel şi slujirea Presfinţitului Varsanufie Prahoveanul.
  • Începând cu 19 iulie 2010 slujeşte Pr. Ovidiu-Mihail Coşerea, care cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi  al oamenilor duce la îndeplinire întreita slujire preoţească. Proiectele propuse împreună cu Consiliul Parohial au fost realizate sau sunt în curs de realizare şi ne rugăm  pentru sănătatea şi mântuirea binefăcătorilor.  

"Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!" (Luca 2, 14)